Borculo op de schop

De start van Leef! in Borculo in 2018 was een initiatief van een werkgroep die zich zorgen maakte om de leefbaarheid van de stad naar de toekomst toe. Demografische, bouwkundige en economische ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar waren voor hen aanleiding om samen met de inwoners het stadsbeeld een nieuwe uitstraling te bezorgen. Het werd tijd voor een grootscheepse aanpak, een revitalisatie die zich over vijf thema’s uitspreidt: Horeca, Toerisme, Centrum, Ondernemen en Cultuur.

De initiatiefgroep, bestaande uit ondernemers, is niet zomaar een eendagsvlieg. De voorbereidingen voor nieuwe plannen verliepen in goede samenwerking met gemeente, belanghebbenden en vooral ook inwoners. Ideeën werden uit de samenleving opgehaald en verwerkt in mogelijke scenario’s. Inmiddels is er een conceptplan uitgewerkt dat met iedereen gedeeld kan worden. De initiatiefgroep benadrukt wel dat dit conceptplan geen definitieve blauwdruk van het eindresultaat hoeft te zijn. Uiteindelijk is de initiatiefgroep samen met de gemeente verantwoordelijk als het om investeringen en bestemmingswijzigingen gaat. Wie niettemin het plan ziet, beseft dat er niet over een nacht ijs is gegaan. In ultimo vorm zal de Berkelstad een magneetfunctie krijgen als het gaat om wonen, werken en recreëren en een bruisende toekomst tegemoet gaan.