In gesprek met…
Arjan Hoogstra

De komende weken worden alle leden van de kerngroep voorgesteld. Zij geven een inkijk in hun expertise en motivatie voor deelname aan de kerngroep. Vandaag is horecaondernemer Arjan Hoogstra aan het woord.

‘Je moet een reden hebben om naar Borculo te gaan’

‘Je moet een reden hebben om naar Borculo te gaan’

Arjan Hoogstra (1971) is oorspronkelijk afkomstig uit Enschede en sinds 1998 woonachtig in Borculo. De landmacht trok in zijn jeugd en hij tekende bij Defensie waar hij werd opgeleid tot onderofficier bij de verbindingen. Uit die tijd dateert zijn eerste kennismaking met nu Berkelland. Maar een leven als soldaat betekent voor het thuisfront vaak eenzaamheid en dat leidde tot een herbezinning op wat hij deed en uiteindelijk tot een carrière in de horeca. In zijn vrij tijd was Arjan al kelner en ook binnen Defensie bemoeide hij zich met horeca-aangelegenheden. Zijn schoonouders hadden bovendien een horecazaak in Hengelo (o) en dat maakte de keuze makkelijker. Twintig jaar terug startte hij met Cafetaria-Restaurant ‘t Vierspan in Borculo en hij is nog met evenveel passie bezig met het ‘verwennen’ van de klant. Het horecavak, de omgang met mensen, zit in je en laat je niet meer los. Wel heeft hij langzamerhand een draai gemaakt in de volgorde zaak, gezin en gezondheid. Gezin en gezondheid staan meer voorop. Dat kan ook omdat niet hij, maar het product, de kwaliteit, voorop staat.

‘Het aanbod van horeca is afhankelijk van de instroom van mensen’

Zijn kennismaking met de kerngroep gaf een klik en dat noopte John Schuurman tot het verzoek om erbij te komen voor het thema Horeca. Hoewel hij weinig tijd heeft, zei hij geen nee. “De ontwikkeling in Enschede laat zien dat niets onmogelijk is. De stad heeft zich de afgelopen jaren enorm positief gemanifesteerd. Dat is naar mijn mening ook mogelijk in Borculo, zei het op andere schaal. Alles is aanwezig in Borculo, maar het wordt niet volledig ingezet. De horeca is afhankelijk van de andere thema’s, zoals toerisme en centrumontwikkeling. Vooral het toerisme is belangrijk voor onze branche. Je kunt wel nieuwe dingen proberen, maar je bent afhankelijk van de instroom van mensen. De volgende stap geldt ook in mijn visie. Als je de Horeca op orde hebt, dan creëert dat op haar beurt een aanzuigende werking op inwoners. Mensen wonen graag daar, waar het gezellig is en waar leven ontstaat. Dat is voor kleine kernen niet anders dan voor grote steden. Maar wonen veronderstelt dat je je wooncontingent voor de diverse doelgroepen op orde hebt. Helaas is dat (nog) niet het geval in Borculo, al moet ik zeggen dat onze wethouder op dit beleidspunt ten halve gekeerd lijkt. Ik ben dan ook blij dat ze deel uitmaakt van de kerngroep. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwbouw, maar juist ook om revitalisering van het centrum, opknappen en herbestemmen van bestaande panden. Dit is niet voor niets een van de thema’s van onze kerngroep. “

Arjan is een voorstander van horecaverdichting in het centrum met rondom winkels. Dat maakt het gebied aantrekkelijk. Je moet een reden hebben om naar Borculo te gaan, is zijn mening en die moet je gezamenlijk scheppen. Hij zou ook graag een upgrade van het Hambroekplasgebied zien. Een plek voor campers bijvoorbeeld zou ideaal zijn. Dat trekt dagjestoerisme naar de stad. Zijn motto is: ‘denk groot en buiten de kaders’. Je kunt de basis immers maar een goed neerzetten.