In gesprek met…
Eelco Schuijl

De komende weken worden alle leden van de kerngroep voorgesteld. Zij geven een inkijk in hun expertise en motivatie voor deelname aan de kerngroep. Als eerste is Eelco Schuijl aan het woord, een van de drie bedenkers van Leef! in Borculo.

‘Ik wil het onmogelijke mogelijk maken’

‘Ik wil het onmogelijke mogelijk maken’

Eelco Schuijl (1980) is een van de eigenaren van het bureau Architecten_Lab in Deventer. Het team van Architecten_Lab is ervaren, gedreven én enthousiast. Kortom: talent, aandacht en lef. Hij studeerde bouwkunde in Delft en specialiseerde zich in herbestemming en transformatie van gebouwen en gebieden. Zijn motto is ‘het onmogelijke mogelijk maken’. Daarmee bedoelt hij dat sloop en nieuwbouw lang niet altijd de aangewezen methode is om (stads)vernieuwing aan te jagen. Nieuwe impulsen en bestemmingen voor oude gebouwen behouden en versterken juist het bestaande karakter van een stad of gebied. Het verbindt de nieuwe tijd met het verleden. “Juist als iets onmogelijk lijkt, gaat het bij mij borrelen. Ons bedrijf heeft met betrekking tot renovatie en herbestemming een aantal opmerkelijke projecten achter de naam, waaronder de ombouw van de voormalige F-16 shelters op vliegveld Twente tot kantoor. Een ander project dat we hebben gerealiseerd, is de bouw van een woning in een ondergrondse betonnen waterkelder. Het stelt je absoluut voor uitdagingen, maar het verhaal, de historie en bouwkundige staat van bestaande gebouwen vormen samen de voedingsbodem voor het ontwerp. Ze zijn de leidraad om te komen tot ingrepen die nodig zijn voor het nieuwe gebruik. Het proces van transformatie van gebouwen vind ik zeer fascinerend en is voor mij te vergelijken met veranderprocessen binnen bedrijven en groepen mensen. Vanuit het Architecten_Lab geef ik trainingen aan overheden, scholen en bedrijven over creativiteit, innovatie en verbeeldingskracht. Een van de mooiste opdrachten was een training voor de Cliniclowns.”

‘Stadsvernieuwing is in het algemeen belang’

Het project ‘Leef! in Borculo’ komt niet uit de lucht vallen. Eerder al werkte Eelco aan gebiedsherbestemming in Aalten en Vorden. Maar de tand des tijds had ook aan zijn geliefde Borculo geknaagd en dat deed hem als bewoner in beweging komen. Gebiedsherbestemming echter is niet vanuit een kavelgedachte te realiseren, maar slechts vanuit een gezamenlijke, overkoepelende visie voor het betreffende gebied (stedelijke herverkaveling). Daarom werd een kerngroep opgericht die vanuit verschillende invalshoeken en verantwoordelijkheden langs vijf thema’s stadsvernieuwing inhoud moet gaan geven. De thema’s zijn De Berkel, Toerisme en groen, Horeca, Ondernemen en Centrum. “We hebben een ambitieuze aanpak bedacht en zo’n 90 panden aangemerkt die kritisch bekeken moeten worden. Dat vergt intensief overleg met de eigenaren en inwoners van de stad. In een dergelijk transformatieproces spelen vele belangen en gaat er altijd wel iemand pijn lijden. Oplossingen moeten dus breed gedragen worden, maar vooral ook in de bestaande gebiedsvisie van de gemeente passen. Hoelang het totale proces in beslag neemt is lastig in te schatten, maar we denken wel in jaren. Uiteindelijk hopen we een vitale leefkern te krijgen die toekomstbestendig is en waar het voor iedereen fijn wonen, werken en recreëren is. Het gaat hier om het algemeen belang.”