In gesprek met…
Hans Ebbekink

De komende weken worden alle leden van de kerngroep voorgesteld. Zij geven een inkijk in hun expertise en motivatie voor deelname aan de kerngroep. Vandaag is Hans Ebbekink aan het woord.

‘Stadsontwikkeling is positieve belangenverstrengeling’

‘Stadsontwikkeling is positieve belangenverstrengeling’

Hans Ebbekink (1983) werd geboren in Midwolda (Gr.), maar verhuisde een jaar later al naar het Gelderse Geesteren. Onlangs is hij verhuisd naar Borculo op het bedrijvenpark aan de rand van Geesteren. Bouwen en ondernemen was onvermijdelijk gezien hij is groot gebracht in een bouwonderneming van zijn ouders. De bouw fascineerde ook Hans die al vanaf zijn elfde jaar de steigers beklom. Hij volgde een bouwgerelateerde opleiding en ging aan de slag bij van Wijnen Eibergen. Na 16 dienstjaren is hij eind 2019 overgestapt naar het Bornse Bouwbedrijf Wilmink-Oosterveld b.v. Het zegt iets over de liefde die hij voor het vak heeft, gekoppeld aan zijn tomeloze ambities. Innovatie en ontwikkeling zijn de twee sleutelbegrippen waarlangs hij zijn carrièrepad legt. Maar ook de naam van zijn eigen adviesbureau ‘Bluesky, een heldere kijk op bouwen’ is niet voor niets gekozen. Het firmament kent geen grenzen net zo goed als zijn inzet voor een bouwbewuste toekomst in de Achterhoek.

‘Borculo kan het tweede Giethoorn van Nederland worden’

Vanuit het netwerk kwam hij in contact met architect Eelco Schuijl en ondernemer Maureen Venhoven, waarna ze gezamenlijk Leef! in Borculo oprichtten. Binnen de nadien geformeerde kerngroep houdt hij zich bezig met vastgoed en bouwkundige vraagstukken. Er zijn negentig panden aangemerkt waarmee in het kader van de beoogde stadsontwikkeling iets gedaan moet worden. Hij heeft visie en lef en schroomt niet de ambitie uit te spreken om van Borculo het tweede Giethoorn van Nederland te maken. “Bij het aanmerken van de negentig panden hebben we ons voornamelijk gericht op de aanloop- en inlooproute en kerncentrum. Daar is veel te winnen als je het hebt over sfeer en centrumverdichting. Samen met de gemeente en de inwoners willen we een visie ontwikkelen die recht doet aan de stad en zijn toekomst. Demografische ontwikkelingen zetten zich voort, maar de vraag is of en waar je de trend kunt afbuigen. Daar moet je je op richten. Voor iedere doelgroep moet bijvoorbeeld voldoende en passende woonruimte zijn, het centrum moet voldoende aantrekkingskracht houden, ook op mensen van buitenaf, en bedrijven moeten zich positief kunnen ontwikkelen, maar wel op de juiste plek. Het gaat dus om een totaalvisie die boven individuele belangen uitstijgt. Stadsontwikkeling is eigenlijk een vorm van positieve
belangenverstrengeling. Je zit als het ware aan elkaar vast en bent met elkaar verantwoordelijk voor het eindresultaat, ongeacht of je inwoner of ondernemer bent.”

Hans laat tijdens het gesprek duidelijk blijken dat het hem om het totaal resultaat gaat. De bestaande situatie is wat hem betreft niet heilig, ook al gaat het om panden. Zijn directe bemoeienis ligt vooral op het bouwkundige gedeelte, maar zijn visie is projectoverstijgend. Hij wil een resultaat neerzetten waarmee Borculo jaren verder kan. Daarnaast ziet hij Borculo als onderdeel van Berkelland en zelfs van de Achterhoek. The sky is the limit voor hem!