In gesprek met…
Maureen Venhoven

De komende weken worden alle leden van de kerngroep voorgesteld. Zij geven een inkijk in hun expertise en motivatie voor deelname aan de kerngroep. Vandaag is Maureen Venhoven aan het woord, een van de drie bedenkers van Leef! in Borculo.

‘Borculo is een mooie stad, ondernemend en met veel initiatieven, maar het is versplinterd’

‘Borculo is een mooie stad, maar het is versplinterd’

De Berkel, Toerisme en Groen, Horeca, Ondernemen en Centrum zouden bijvoorbeeld in mijn optiek meer samen kunnen doen. Het gaat om de interactie tussen mensen, het samendoen en samen optrekken, maar wel met respect voor ieders inbreng en creativiteit. Dat is precies de reden dat ze mij bij Leef! in Borculo hebben gevraagd.

Het einddoel is een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Maureen Venhoven (1974) is geboren in het mooie kerkdorp Azewijn in de gemeente Montferland en sinds 2002 woonachtig in Borculo. Al in haar jeugd was het duidelijk dat ze iets met mensen heeft en het wekte dan ook geen verbazing dat ze voor de opleiding HBO-V koos. Uiteindelijk bleek de zorg echter wel de omgang met mensen te bieden, maar niet de uitdaging om zich langs een zelfgekozen pad verder te ontwikkelen. Ze werkte 16 jaar lang in commerciële en leidinggevende functies in het bedrijfsleven, totdat ze besloot zelfstandig aan de slag te gaan met haar verworven inzichten en opvattingen. Samen met twee anderen richtte ze ‘Hey Jij’ op. Het bedrijf geeft via gericht onderzoek inzicht in de oorspronkelijke persoonlijkheid, de ‘ik’ van de mens. Deze oerpersoonlijkheid verandert nooit, maar wordt wel beïnvloed door buitenaf. Vaak ontstaat daardoor gespiegeld gedrag dat mensen in hun eigen ontwikkeling belemmert. De missie van Maureen is om dit gespiegeld gedrag weer af te pellen tot de authentieke persoonlijkheid en van daaruit nieuwe wegen in te slaan. Gemeenschappelijke wegen welteverstaan, want samen kom je verder.

‘Iedereen heeft wel een idee voor stadsvernieuwing’

“Idealiter zou een dergelijke proces al bij kinderen op de middelbare school moeten plaatsvinden”, is Maureen van mening. “Veel van wat mensen besluiten of al doen is ingegeven door de main stream-maatschappij om hen heen. Dat gegeven beperkt de creativiteit en het eigen talent. Gelukkig zien we heel langzaam een kentering opkomen. De tijd van ‘anders werken’ wordt steeds vaker de norm. Het groepsproces wordt een optelsom van individuele inbreng die tot een gemeenschappelijk doel wordt samengebundeld. En dat is precies wat we ook voor Borculo voor ogen hebben. Ik denk in grotere verbanden en niet in kleine hokjes. We hebben een mooie stad met veel initiatieven en verenigingen, maar het is redelijk versplinterd. In mijn optiek kunnen we meer samenwerken. Het gaat om de interactie tussen mensen, het samendoen en samen optrekken, maar wel met respect voor ieders inbreng en creativiteit. Iedereen heeft wel een mening en/of visie over stadsvernieuwing en –ontwikkeling, de realisatie ervan kan alleen vanuit de saamhorigheid gebeuren en niet vanuit de individuele belangen. Dat vraagt om verbinding en bereidheid tot samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden en dat is waar ik me mee bezig hou. Ik wil graag warmte terug in Borculo, het gemeenschapsgevoel waarbinnen iedereen zijn belang gelijkwaardig vertegenwoordigd ziet.”

Tot aan de informatieavond op 15 oktober vervult Maureen de rol van voorportaal. Alle vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de essentie van Leef! in Borculo worden door haar vastgelegd. Wij willen graag alle ideeën met jou, inwoner van Borculo, verzamelen om deze samen te gaan realiseren. We starten met een informatieavond op 15 oktober. Dan wordt alle input aan de vijf vastgelegde thema’s toebedeeld en kan het grote spel beginnen. Die thema’s zijn De Berkel, Toerisme en groen, Horeca, Ondernemen en Centrum. Het einddoel is een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar het proces er naartoe is volgens Maureen haar drijfveer mee te doen.