Home - Nieuwsbrief nr.2 oktober 2021

Nieuwsbrief nr.2 oktober 2021

Drie projecten in schetsvorm gepresenteerd

Woensdagavond 13 oktober zijn in de tent bij De Hoeksteen de eerste drie projecten in schetsvorm gepresenteerd. Ruim 200 belangstellenden lieten hun kritische blik over de panelen gaan. Er waren goedkeurende blikken en mensen die hun bedenkingen hebben. De ontvangen opmerkingen worden bestudeerd en daar waar nodig verwerkt.

Heeft u nog reacties? Stuur ze uiterlijk 1 november 2021 naar info@leef-inborculo.nl

In deze nieuwsbrief staan een paar illustraties, alle afbeeldingen vindt u op: www.leef-inborculo.nl/schetsontwerpen-centrum-borculo

Vergroening Veemarkt

De belangrijkste functie van de Veemarkt is en blijft parkeren. Om de Veemarkt komt meer groen en dat geldt ook voor de overkant langs Blokker, Nollen tot net voor Ami-kappers.

Links de Hema, rechts Blokker

Bovenaanzicht, rechtsboven de Hema

Horecaplein

De wegen rond de kerk worden verlegd waardoor voor De Bakkerieje en BK Sushi een terras komt. Het terras van De Heerlijkheid komt tegenover hun pand. Het Muraltplein voor de kerk zal ’s middags afgesloten zijn voor alle verkeer waardoor er een plein ontstaat.

Hoek Kerkstraat-Muraltplein