Home - Nieuwsbrief nr. 3 december 2021

Nieuwsbrief nr. 3 december 2021

Vervolg op gepresenteerde schetsontwerpen

In de vorige nieuwsbrief meldden we al de grote opkomst op 13 oktober bij de presentatie van de schetsontwerpen. De taskforce Leef kon op dat moment al veel opmerkingen/reacties noteren.
Daarna kwamen er mondeling en via de mail nog diverse reacties op de voorstellen. Deze zijn allemaal beoordeeld en voor zover van toepassing in herziende ontwerpen verwerkt.

Hoe gaan we nu verder?

De aangepaste ontwerpen zijn vorige week en afgelopen week in de drie werkgroepen besproken. Als vervolg op hun input zijn er nog een paar aanpassingen die nu worden verwerkt en voor controle naar de werkgroepen gaan. Daarna kunnen twee projecten worden afgerond. Dit zijn de Oude Haven en vergroening van de Veemarkt.

Taskforce Leef! In Borculo heeft zich de opmerkingen van bewoners van het Muraltplein rond de kerk aangetrokken en zal hen nadrukkelijk betrekken in het vervolgproces. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor een bijeenkomst waar het ontwerp wordt toegelicht. Het streven is fysiek bij elkaar te komen. Echter, door coronaregels kan het zijn dat dit op een andere manier plaatsvindt.
De planning is nog steeds dit voorjaar te beginnen met de eerste werkzaamheden.

Taskforce Leef! In Borculo wenst u prettige kerstdagen en een in alle opzichten goed 2022!

Download nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hier kunnen geen rechten of plichten aan ontleend worden.
Aanmelden kan via info@leef-inborculo.nl. Reacties op deze nieuwsbrief kunnen ook naar dit mailadres

Deel dit bericht

Terug naar overzicht