Over Leef! in Borculo

“Wij zijn ondernemers en hebben een groot ideaal voor de stad Borculo”. Het is een quote uit het interview met de initiatiefnemers van de nieuwe partij “Leef! in Borculo”, Maureen Venhoven, Hans Ebbekink en Eelco Schuijl, alle drie ondernemers, woonachtig in Borculo en zeer begaan met het wel en wee van de stad. Echter, het is geen politieke partij die de drie hebben opgericht, maar een onpartijdige initiatiefgroep met als ideaal de stad Borculo naar de toekomst toe leefbaar te houden. “Leef! in Borculo” is daarmee tevens een oproep naar alle belanghebbenden om samen de schouders eronder te zetten.

Vanuit het initiatief is inmiddels een kerngroep ontstaan met vertegenwoordigers vanuit de diverse ‘stakeholders’ die belang hebben bij een vitaal leefklimaat in Borculo. Dat zijn de ondernemers, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Borculose ondernemersvereniging John Schuurman, de horeca, vertegenwoordigd door Arjan Hoogstra en het toerisme, vertegenwoordigd door Lynn Kruit. Verder heeft de gemeente zitting in de groep. Vanuit haar politieke verantwoordelijkheid voor de bestaande gebiedsvisie is zij een belangrijke schakel in het ontwikkelen vannieuwe plannen voor de toekomst voor de stad Borculo. Tenslotte is het de bedoeling dat er ook een vertegenwoordiging vanuit de inwoners aansluit. Hiervoor bestaat echter nog een vacature.

Lelijke pukkeltjes

In de loop der jaren hebben de ontwikkelingen in Borculo ervoor gezorgd dat er ‘lelijke pukkeltjes’ zijn ontstaan in het stadsbeeld. Bedrijfspanden bijvoorbeeld staan leeg of worden misschien wel afgebroken, waardoor er gaten kunnen ontstaan in het straatbeeld. Uiteindelijk leidt dit tot een zekere verpaupering van het straatbeeld, aantasting van het woongenot en achteruitgang in sfeer en op den duur zelfs in het toerisme. De theorie om het proces om te keren lijkt simpel, maar de praktijk is weerbarstig. Het herbestemmen van panden, afbreken of zelfs verplaatsen ervan, zogenaamde locatieverschuiving, kost niet alleen veel tijd en geld, maar vraagt vooralom een heldere visie op wonen, recreëren en ondernemen.Bovendien zijn er verschillende partijen bij betrokken die andere belangen kunnen hebben.Als individu is het lastig om met al die partijen, waaronder pandeigenaren, gemeente en provincie, om tafel te gaan.