Over Leef! in Borculo

“Wij zijn ondernemers en hebben een groot ideaal voor de stad Borculo”. Het is een quote uit het interview met de initiatiefnemers van de nieuwe partij “Leef! in Borculo”, Maureen Venhoven, Hans Ebbekink en Eelco Schuijl, alle drie ondernemers, woonachtig in Borculo en zeer begaan met het wel en wee van de stad. Echter, het is geen politieke partij die de drie hebben opgericht, maar een onpartijdige initiatiefgroep met als ideaal de stad Borculo naar de toekomst toe leefbaar te houden. “Leef! in Borculo” is daarmee tevens een oproep naar alle belanghebbenden om samen de schouders eronder te zetten.

Vanuit het initiatief is inmiddels een kerngroep ontstaan met vertegenwoordigers vanuit de diverse ‘stakeholders’ die belang hebben bij een vitaal leefklimaat in Borculo. Dat zijn de ondernemers, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Borculose ondernemersvereniging John Schuurman, de horeca, vertegenwoordigd door Arjan Hoogstra en het toerisme, vertegenwoordigd door Lynn Kruit. Verder heeft de gemeente zitting in de groep. Vanuit haar politieke verantwoordelijkheid voor de bestaande gebiedsvisie is zij een belangrijke schakel in het ontwikkelen vannieuwe plannen voor de toekomst voor de stad Borculo. Tenslotte is het de bedoeling dat er ook een vertegenwoordiging vanuit de inwoners aansluit. Hiervoor bestaat echter nog een vacature.

Lelijke pukkeltjes

In de loop der jaren hebben de ontwikkelingen in Borculo ervoor gezorgd dat er ‘lelijke pukkeltjes’ zijn ontstaan in het stadsbeeld. Bedrijfspanden bijvoorbeeld staan leeg of worden misschien wel afgebroken, waardoor er gaten kunnen ontstaan in het straatbeeld. Uiteindelijk leidt dit tot een zekere verpaupering van het straatbeeld, aantasting van het woongenot en achteruitgang in sfeer en op den duur zelfs in het toerisme. De theorie om het proces om te keren lijkt simpel, maar de praktijk is weerbarstig. Het herbestemmen van panden, afbreken of zelfs verplaatsen ervan, zogenaamde locatieverschuiving, kost niet alleen veel tijd en geld, maar vraagt vooralom een heldere visie op wonen, recreëren en ondernemen.Bovendien zijn er verschillende partijen bij betrokken die andere belangen kunnen hebben.Als individu is het lastig om met al die partijen, waaronder pandeigenaren, gemeente en provincie, om tafel te gaan.

“meer bereiken als groep”

Als groep echter kun je meer bereiken. Daarom is er een brede kerngroep opgericht die in staat is om uiteindelijk een helder advies te formuleren aan de gemeente met betrekking tot gewenste stedelijke vernieuwing. Een van de eerste stappen op korte termijn is het ophalen van kennis. Wat wil de gemeenschap met zijn stad en wat heeft het ervoor over? Voor dit doel is een informatieavond gepland waarop belanghebbenden en geïnteresseerden themagewijs hun visie mogen geven op de toekomstige leefbaarheid van hun stad Borculo. De thema’s zijn: Groen/toerisme, de Berkel, Horeca en Ondernemen. Tijdens de informatieavond kunnen de aanwezigen tevens met prof. dr. Gertjan Hospers in gesprek gaan over stedelijke ontwikkeling. Hij is bijzondere hoogleraar transitie in Stad en Regio en tevens directeur van de Stichting Stad en Regio, welke zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat.

Stadsontwikkeling met de burgers

Het is niet verwonderlijk dat het initiatief tot oprichting van Leef! In Borculovangenoemd drietal komt. Eelco Schuijl is architect en creatief met herbestemmingen transformatie van gebouwen en gebieden. Hans Ebbekink is een bouw-/vastgoedondernemer met een sterke focus op duurzaamheid en nieuwe technologieën. Maureen Venhoven is een verbindster pur sang en geïnteresseerd in het welzijn van de mens in zijn omgeving. Zij staan aan de basis van Leef! in Borculo en hebben vanuit hun expertise een belangrijke adviserende rol in het kerngroep.

De kerngroep heeft inmiddels negentig panden in beeld gebracht binnen Borculo die in haar ogen onderwerp van gesprek moetenworden. Deze objecten zijn ingedeeld in de eerdergenoemde thema’s. “Ons einddoel is helder”, vat Venhoven samen. “Samen met alle betrokkenen moet de vraag beantwoord worden hoe de toekomstige leefbaarheid van Borculo eruit ziet. Hoe moet de stad zich naar de inwoners en naar buiten toe profileren? Dat gaan we samen uitvinden en uiteindelijk ook verwezenlijken. Het gaat hier om stadsontwikkeling met gemeente en burgers.”

Onderwerpen op de agenda

Leef! in Borculo bestaat uit een kerngroep van vertegenwoordigers van de ondernemers, de horeca, het toerisme, de inwoners en de gemeente die via een vijftal thema’s invulling wil gaan geven aan stadsvernieuwing. Deze thema’s zijn: De Berkel, Toerisme en groen, Horeca, Ondernemen en Centrum. Voorop staat echter dat de stad van de bewoners is en daarom is ook voor hen een belangrijke rol weggelegd in de brede kerngroep.

de Berkel
Toerisme en groen